Välkommen
   Nyheter
   Marknader/Mässor
   Finare Glas
   Skor / Tofflor
   Presentartiklar
   Bolagets Visioner
   Leveransvillkor
   Kontakta United Trading

 

LEVERANSVILLKOR 


1 Leveransdagen är den dag då produkten lämnas ut ifrån United Tradings lager. Vid leverans fritt är leveransdagen den dag då produkten framkommer till kunden. Avhämtar eller mottager kunden inte produkten på avtalad tid, är leveransdagen den dag då produkten fanns tillgänglig för avhämtning hos United Trading. Risken för produkten övergår på kunden på leveransdagen. 

Såvida inte annat överenskommits sker leverans från United Tradings lager i Sverige. United Trading ombesörjer på begäran för kundens räkning transport inklusive transportförsäkring och väljer lämpligast transportsätt efter överenskommelse med kunden. Om United Trading ombesörjer transport skall kunden ersätta United Trading Group of Sweden utgifter i samband med transporten om annat inte överenskommits.


Betalar inte kunden i rätt tid har United Trading of sweden rätt att erhålla dröjsmålsränta enligt lag.